Ang ginagawa namin

Mayroong mahigit 400,000 mga propesyonal ng kalusugan sa Ontario. Kabilang sa mga ito ang mga doktor, mga dentista, mga nars, mga kinesiologist, mga massage therapist at marami pa. Ang mga tagapangasiwa ng kalusugan ng Ontario ay ang 26 na mga kolehiyong namamahala sa kanila. Kami ay tinatawag na mga kolehiyo, ngunit kami ay hindi mga paaralan o mga organisasyon na kumakatawan sa mga propesyonal ng kalusugan. Ang mga tagapamahala ng kalusugan ng Ontario ay:

  • Nagtatakda ng mga kinakailangan para sa pagiging isang pinamamahalaang propesyonal ng kalusugan ng Ontario. Ang mga kwalipikadong propesyonal sa kalusugan lamang ang nakarehistro upang magsanay.
  • Nagtatakda at nagpapatupad ng mga pamantayan at patakaran para sa pagsasanay upang ikaw at ang iyong pamilya ay makatanggap ng ligtas, etikal, at karampatang pangangalaga/serbisyo mula sa mga kwalipikadong propesyonal sa kalusugan.
  • Nag-aatas sa mga propesyonal ng kalusugan na lumahok sa mga programa taun-taon na makakatulong na panatilihing napapanahon ang kanilang kaalaman at kasanayan.
  • Nagbibigay ng mga listahan sa online ng mga ng mga nakarehistrong practitioner upang mapatunayan mo ang katayuan ng isang propesyonal.
  • Tumatanggap at nag-iimbestiga ng mga reklamo tungkol sa mga propesyonal na aming pinamamahalaan.

Sa ibaba ay isang listahan ng mga website para sa lahat ng 26 na mga tagapamahala ng kalusugan ng Ontario (Ontario health regulators). Diyan, ay maaari kang makakuha ng mas detalyado at maaasahang impormasyon tungkol sa bawat isa. (Ang pag-click sa mga link sa ibaba ay magdidirekta sa iyo sa ibang website.)

Ang lahat ng mga tagapangasiwa ng kalusugan ng Ontario ay narito upang tumulong sa iyo. Habang ang webpage na ito ay magagamit sa maraming wika, ang ilang mga kolehiyo ay maaaring hindi makapagbigay ng serbisyo sa lahat ng mga wika. Mangyaring makipag-ugnay sa indibidwal na kolehiyo upang malaman nang higit pa ang tungkol sa kanilang mga patakaran sa pagsasalin-wika.

Family and Health Care

Helping ensure you get the quality healthcare you need and deserve

Ontariohealthregulators.ca is the go-to place for Ontarians to find information about regulated health professionals Every day, we make several decisions. The cumulative stress associated with all the decisions we make, both large and small, adds up—a phenomenon known as decision fatigue. Healthcare choices weigh particularly heavy, especially during a pandemic.  Imagine a busy mom like […]

Read More
Tips to Make the Most of Your Health Care Visits during COVID-19

Tips to make the most of your health care visits during COVID-19

A virtual or in-person health appointment may seem stressful under current circumstances, but a little planning and communication can help you make the most of every visit.   Ontario has more than 400,000 regulated health professionals including doctors, massage therapists, physiotherapists, opticians, occupational therapists and more. Regulated health professionals have been following the direction of the Ministry of Health and the guidance of their […]

Read More