Maaaring iba-iba ang katawagan sa mga rehistro

Iba-ibang katawagan ang ginagamit ng nangangasiwa sa kalusugan ng Ontario sa kanilang mga pampublikong rehistro. Halimbawa, maaari mong makita ang: Humanap ng Propesyonal, Maghanap ng Doktor, Maghanap ng Miyembro, Rehistro o Profile ng Miyembro.

Gamitin ang Rehistro upang malaman:

  • Kung nakarehistro ang iyong propesyonal sa health care sa isang kolehiyo para sa propesyong pangkalusugan
  • Kung saan sila nagtatrabaho
  • Ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan
  • Ang mga wikang kanilang nalalaman
  • Ang kanilangmga kredensyal bilang propesyonal
  • Ang kasaysayan ng pagdidisiplina

Mag-click sa link ng propesyonal sa ibaba upang mahanap ang rehistro para sa iyong propesyonal sa healthcare:

(Mapupunta ka sa ibang website kapag nag-click ka sa mga link sa ibaba, na maaaring hindi mababasa sa iyong wika.)