Narito kami upang protektahan kayo.

May karapatan kayong mag-anak sa ligtas at etikal na pangangalaga sa kalusugan. Kung mayroon kang alalahanin o reklamo tungkol sa kalidad ng pangangalagang iyong natanggap, makipag-ugnayan sa kolehiyo na nangangasiwa sa iyong propesyonal sa health care. Dadalhin ka ng mga link na ito sa wastong pahina na nagpapaliwanag sa proseso ng paghaharap ng reklamo.

Mag-click sa link ng propesyonal sa ibaba para sa detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano makakakuha ng tulong.

(Mapupunta ka sa ibang website kapag nag-click ka sa mga link sa ibaba, na maaaring hindi mababasa sa iyong wika.)