Layunin

Ang pangunahing layunin ng website na ito ay ang palaganapin ang mga benepisyo ng pangangasiwa ng 26 na tagapangasiwang pangkalusugan ng Ontario, bigyang-diin ang mga pamamaraan na umiiral upang protektahan ang mga pasyente, at upang iugnay ang mga taga-Ontario sa mga Kolehiyo sa pangangasiwa ng kalusugan at sa mga propesyonal sa healthcare na kanilang pinangangasiwaan.

Sa Internet

Ang cookie ay isang pangkat ng impormasyon na iniimbak ng website sa computer ng isang bisita, at ibinibigay ito ng browser ng bisita sa website sa bawat pagkakataong bumabalik ang bisita. Ang website ay gumagamit ng cookies upang tulungan kaming matukoy at subaybayan ang mga bisita, ang kanilang paggamit sa site, at ang kanilang mga kagustuhan sa pag-access ng website kabilang ang kanilang piniling wika. Dapat i-set ng mga bisita ng website na ayaw magkaroon ng cookies sa kanilang mga computer ang kanilang browser na tanggihan ang cookies bago gamitin ang website na ito, nang may disbentaha na ang ilang feature ng website ay maaaring hindi gumana nang tama nang walang tulong ng cookies.

Limitasyon ng mga Pananagutan

Ang impormasyong ito ay inihahatid bilang pampublikong serbisyo ng Mga Tagapangasiwang Pangkalsugan ng Ontario sa pamamagitan ng Federation of Health Regulatory Colleges of Ontario (FHRCO). Ang website gayundin ang lahat ng impormasyong nakapaloob dito ay inihahatid nang “as is” nang walang anumang uri ng garantiya, ipinahayag man o ipinapahiwatig. Sa walang anumang sitwasyon na mananagot ang Federation of Health Regulatory Colleges of Ontario sa kaninomang tao o negosyo para sa anumang direkta, di-direkta, espesyal, insidental, konsekwensyal, o iba pang mga pinsalang batay sa anumang paggamit ng website ng ito o iba pang website na naka-link dito.

Tungkol sa katumpakan ng impormasyon

Nagsikap kami nang maigi upang mailagay ang tumpak na impormasyon sa website na ito. Walang responsibilidad at hindi mananagot ang FHRCO para sa anumang pinsala o kasiraang magmumula sa iyong pag-access sa impormasyon, o kawalan ng kakayahang i-access ang impormasyong nakapaloob sa Internet site na ito.

Mga limitasyon ng copyright

Ang website na ito ay para sa pampublikong paggamit. Gayunpaman, maaari mo lang gamitin ang nilalaman para sa iyong personal na paggamit at para sa mga layuning hindi pinagkakakitaan. Walang anumang mga pagbabago sa nilalaman ang ipinahihintulot.

Pagli-link sa Ibang mga Website

Ang website na ito ay nagbibigay ng access sa mga website ng kabuuang 26 na kolehiyong nangangasiwa ng Ontario. Ang bawat Kolehiyo ay may kani-kaniyang online na patakaran sa pagkapribado. Kapag in-access mo ang ibang mga site sa pamamagitan ng mga link sa mga web page na Ontariohealthregulators.ca, mangyaring tandaan na ang patakaran sa kalihiman ng website ng Ontariohealthregulators.ca ay hindi umaangkop sa ibang mga site. Pakibasa ang mga pahayag sa kalihiman ng mga website na pipiliin mong i-link mula sa Ontariohealthregulators.ca upang maunawaan mo kung paano kinokolekta, ginagamit at ibinabahagi ng website na iyon ang iyong impormasyon. Walang responsibilidad ang FHRCO para sa mga pahayag sa kalihiman o anumang nilalaman ng mga website sa labas ng website ng Ontariohealthregulators.ca.

Opisyal sa Kalihiman

Ang website ng Ontariohealthregulators.ca na ginawa sa ngalan ng Federation of Health Regulatory Colleges of Ontario ay may opisyal sa kalihimanna maaaring maabot para sa anumang mga alalahanin, paglilinaw o posibleng pang-aabuso ng patakaran sa kalihiman. Mangyaring ipadala ang iyong mga sulat sa:

Chief Privacy Officer
Federation of Health Regulatory Colleges of Ontario
Suite 301 – 396 Osborne St, PO Box 244
Beaverton ON L0K 1A0
Local: (416) 493-4076
Fax: (866) 814-6456
E-mail: info@regulatedhealthprofessions.on.ca