Ang aming tungkulin ay ang protektahan ang publiko.

  • Itinatakda namin ang mga pangangailangan upang maging isang pinangangasiwaang propesyonal sa kalusugan sa Ontario. Mga kwalipikadong propesyonal sa kalusugan lang ang nakarehistrong magtrabaho.
  • Nagtatakda kami at nagpapatupad ng mga pamantayan sa pagganap upang ang inyong mag-anak ay makatanggap ng ligtas, etikal, at mahusay na pangangalagang pagkalusugan mula sa mga kwalipikadong propesyonal sa kalusugan.
  • Mayroon kaming mga programa sa pagtiyak sa kalidad upang mapanatiling napapanahon ng mga nakarehistrong propesyonal sa kalusugan ang kanilang kaalaman at kadalubhasaan upang sila ay makapagbigay ng ligtas, etikal at kakayahan na pangangalaga sa kalusugan sa buong itatagal ng kanilang tungkulin.
  • Kami ay nagbibigay ng mga pampublikong rehistro upang maberipika mo na kwalipikadong magtrabaho ang iyong propesyonal sa healthcare.
  • Narito kami upang tumulong kung ikaw man ay magkaroon ng mga alalahanin o reklamo tungkol sa iyong propesyonal sa healthcare.

 

Para sa website na ito, maaari mong ma-access ang mga sumusunod na serbisyo mula sa bawat kolehiyo:

Ang nasa ibaba ay listahan ng mga website para sa kabuuang 26 na tagapangasiwang pangkalusugan sa Ontario. Doon, makakakuha ka ng mas maraming detalyado at maaasahang impormasyon tungkol sa bawat isa.

(Mapupunta ka sa ibang website kapag nag-click ka sa mga link sa ibaba, na maaaring hindi mababasa sa iyong wika.)